Poziv za aplikacije - Program GreenTech

09.03.2017

Program GreenTech objavio je treći poziv za apliciranje za razmjenu na nekom od partnerskih univerziteta u okviru ovog prorama. Pravo na podnošenje aplikacija pripada prvenstveno post-doktorandima, ali i studentima doktorskih studija i akademskom/administrativnom osoblju.

Rok za prijavu je 16. mart 2017. godine.

Sve potrebne informacije mogu se naći na sajtu:

http://green-tech-wb.uvigo.es/

Zainteresovani kandidati moraju prethodno otvoriti svoj profil, a potom direktno podnositi potrebnu dokumentaciju i popuniti aplikacioni formular na sajtu.