Glavni izvršni direktor NLB Banke održao predavanje studentima Ekonomskog fakulteta

17.02.2017

Trećeg dana manifestacije The Right Start, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, ugostio je Glavnog izvršnog direktora NLB Banke ad Podgorica, g-dina Martina Leberlea i dvoje njegovih saradnika, g-dina Radovana Vujadinovića, asistenta Glavnog izvršnog direktora, i Vladanu Raičković, analitičara u Sektoru za upravljanje rizicima.

Tokom svog izlaganja g-din Leberle je upoznao studente sa osnovnim informacijama o NLB dd, koja je na tržištu Crne Gore prisutna od 2003. godine, uz nastojanje da trend svjetskog bankarskog razvoja prenesu i kod nas.

Leberle je ukazao da se trend razvoja bankarskog sistema može uporediti sa brzinom razvoja saobraćaja. S obzirom da se preferencije i zahtjevi potrošača mijenjaju iz dana u dan, bankarski sistem mora biti spreman da odgovori brojnim izazovima sa kojima se susrijeće u posljednje vrijeme. Naročito je istakao značaj razvoja digitalnog bankarstva, čije konstantno unapređenje je neophodno za održavanje konkurentske prednosti. U tom cilju NLB Banka je planirala da uloži značajna sredstva u narednom periodu. Na kraju izlaganja, pozvao je studente da u toku studija svoja interesovanja usmjere na bankarski sektor i pokušaju da iskoriste sve šanse koje im se na tom polju pružaju.

Njegovi saradnici su podijelili sa studentima svoja iskustva vezana za početak rada u NLB Banci, ukazali na probleme sa kojima su se susretali, ali i na mogućnosti za usavršavanje koje im obavljanje ovog posla pruža.