Novi Nastavni plan i program Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

24.04.2017

Polazeći od principa integrisanog univerziteta i reorganizacije studijskih programa Univerziteta Crne Gore, Ekonomski fakultet je aplicirao za početnu akreditaciju novih studijskih programa za sve nivoe akademskih i primijenjenih studija.

Od studijske 2017/18. godine, Akademske osnovne studije: EKONOMIJA će se realizovati po principu 3+2+3 (tri godine osnovne studije, dvije godine master studije i 3 godine doktorske studije). Poslije završene tri godine akademskih osnovnih studija dobija se diploma akademskih osnovnih studija, Stepen Bachelor (BSc) – Ekonomija (3 godine, 180 ECTS kredita). U dodatku diplome se navodi i bliže opisuje jedna od oblasti studijskog programa (Mikroekonomija ili Makroekonomija), u zavisnosti koji je modul student završio.

Akademski master studije traju dvije godine (120 ECTS kredita). Student može da bira master studijski program EKONOMIJA ili POSLOVNA EKONOMIJA. U okviru akademskog master studijskog programa Ekonomija, student može da bira jedan od dva modula: Ekonomska politika ili Kvantitativna ekonomija. U okviru akademskog master studijskog programa Poslovna ekonomija, student može da bira jedan od tri modula: Finansije i računovodstvo, Menadžment i marketing ili Informatička ekonomija.

Poslije završene dvije godine akademskih master studija i odbranjenog rada, student dobija diplomu akademskih master studija (MSc) – sa nazivom studijskog programa (Ekonomija ili Poslovna ekonomija). U dodatku diplome se detaljnije opisuje jedna od mogućih oblasti na master studijama, koju je student završio.

Doktorske studije - EKONOMIJA traju tri godine (180 ECTS kredita). Poslije završene tri godine doktorskih studija i odbranjenog doktorskog rada dobija se diploma Doktorskih studija, stepen Doktora nauka (PhD) – Ekonomija.

U prilogu možete naći Nastavni plan za akademske osnovne, master i doktorske studije.

 

folder_openPridruženi fajlovi