Naučne konferencije

Konferencija Ekonomskog fakulteta.

 

Jahorinski poslovni dani  

Ekonomski fakultet je suorganizator konferencije Jahorinski poslovni dani.

 

Montenegrin International Conference for Entrepreneurial

Ekonomski fakultet već duži niz godina organizuje međunarodnu konferenciju, osnovna svrha konferencije je da na jednom mjestuokupi naučnike, kreatore politika i preduzetnike, u cilju razmjene pozitivnih iskustava i rezultata usmjerenih na stvaranje boljeg i uspješnijeg poslovnog ambijenta, koji će stimulisati dalji preduzetnički rast i razvoj. Takođe, konferencija se fokusira i na obezbjeđivanje razmjene relevantnih ideja o aktuelnim pitanjima sa kojima se gotovo sve ekonomije suočavaju na globalnom tržištu. Konferencija je prepoznata i priznata ne samo od strane naučnika i istraživača iz zemalja regiona, već i širom Evrope i Amerike. U okviru međunarodne konferencije publikuje se Zbornik radova konferencije. Zbornik uređuju naše kolege i prijatelji sa partnerskih institucija, uz čiju nesebičnu podršku uspijevamo da konferenciju iz godine u godinu učinimo kvalitetnijom i prepoznatljivijom, što se najbolje ogleda u stalnom porastu broja zainteresovanih učesnika.