IZDAVAČKA DJELATNOST

Ekonomski fakultet je suizdavač sljedećih naučnih časopisa: