Postdiplomske studije

Zajedničke discipline

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
INFORMATIČKA EKONOMIJA 4.0 Obavezan
METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA 5.0 Obavezan

Smjerovi

EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Naziv predmeta ETCS Semestar
ANALIZA JAVNOG IZBORA 7.0 1
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA 7.0 1
JAVNE FINANSIJE 7.0 1

EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE

Naziv predmeta ETCS Semestar
EU I POLITIKA PROŠIRENJA 7.0 1
INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 7.0 1
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE 7.0 1

FINANSIJE I BANKARSTVO

Naziv predmeta ETCS Semestar
KORPORATIVNE FINANSIJE 7.0 1
BANKARSKI MENADŽMENT 7.0 1
JAVNE FINANSIJE 7.0 1

KVANTITATIVNA EKONOMIJA

Naziv predmeta ETCS Semestar
MATEMATIČKI METODI I MODELI 7.0 1
MODELI VREMENSKIH SERIJA 7.0 1
PROGNOZIRANJE EKONOMSKIH PROCESA 7.0 1

MAKROEKONOMIJA

Naziv predmeta ETCS Semestar
POLITIČKA MAKROEKONOMIJA 7.0 1
MAKROEKONOMSKA ANALIZA 7.0 1
PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA 7.0 1

MARKETING I BIZNIS

Naziv predmeta ETCS Semestar
MARKETING MENAŽMENT 7.0 2
BREND MENADŽMENT 7.0 1
ISTRAŽIVANJE MARKETINGA 7.0 1

MENADŽMENT BIZNISA

Naziv predmeta ETCS Semestar
MENADŽMENT PROMJENAMA 7.0 1
PREDUZETNIČKO LIDERSTVO 7.0 1
MENADŽMENT KVALITETOM 7.0 1

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Naziv predmeta ETCS Semestar
REVIZIJA 7.0 1
KORPORATIVNE FINANSIJE 7.0 1
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO 7.0 1

AKTUARSTVO

Naziv predmeta ETCS Semestar
FINANSIJSKA MATEMATIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 7.0 1
AKTUARSKA MATEMATIKA 7.0 1
OSIGURANJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM 7.0 1

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Naziv predmeta ETCS Semestar
MEĐUNARODNA TRGOVINSKA POLITIKA 7.0 1
MEĐUNARODNE FINANSIJE 7.0 1
EVROPSKA EKONOMSKA POLITIKA 7.0 1

MEĐUNARODNI MARKETING

Naziv predmeta ETCS Semestar
MEĐUNARODNI MARKETING 7.0 1
MEĐUNARODNE MARKETING STRATEGIJE 7.0 1
MENADŽMENT PROMJENAMA 7.0 1

MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Naziv predmeta ETCS Semestar
SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE 7.0 1
MODELIRANJE I IMPLEMENTACIJA IS-a 7.0 1
UPRAVLJANJE PROMJENAMA I INOVACIJSKIM PROJEKTIMA 7.0 1

ORGANIZACIJSKI MENADŽMENT

Naziv predmeta ETCS Semestar
UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMJENAMA 7.0 1
UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA 7.0 1
DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE 7.0 1

BANKARSTVO

Naziv predmeta ETCS Semestar
BANKARSKI MENADŽMENT 7.0 1
ANALIZA BANKARSKOG POSLOVANJA 7.0 1
FINANSIJSKA TRŽIŠTA 7.0 1

FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INVESTICIONA ANALIZA

Naziv predmeta ETCS Semestar
PORTFOLIO MENADŽMENT 7.0 1
ANALIZA INVESTICIJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 7.0 1
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 7.0 1

PREDUZETNISTVO

Naziv predmeta ETCS Semestar
BIZNIS ETIKA 7.0 1
PREDUZETNIČKI MATKETING 7.0 1
PREDUZETNIŠTVO 7.0 1