Dekanat

 • +382 20 241-138
 • +382 20 244-588 - faks
 • ekonomija@ac.me

Dekan

Prof. dr Nikola Milović

 • +382 20 241-138
 • +382 20 244-588 - faks
 • dekanef@ac.me

Prodekan za naučno istraživački rad i odnos sa biznis zajednicom

Doc. dr Mijat Jocović

 • +382 20 241-450
 • niref@ac.me

Prodekan za nastavu

Prof. dr Boban Melović

 • +382 20 241-545
 • nastavaef@ac.me
 • Prijem studenata ponedjeljak i srijeda od 13-14h.

Prodekan za međunarodnu saradnju

Prof. dr Saša Popović

 • +382 20 237-277
 • international.ef@ac.me
 • Prijem studenata ponedjeljak i srijeda od 10-11h

Rukovodilac Akademskih studija

Doc. dr Zdenka Dragašević

 • +382 20 241-138
 • zdenka@ac.me

Studije menadžmenta Podgorica

 • +382 20 241-138
 • management@ac.me

Studije menadžmenta Bijelo Polje

 • managementbp@ac.me

Komisija za nastavu

 • +382 20 241-138
 • komisijaef@ac.me

Studentska služba

Tatjana Vuković - šef

 • +382 20 241-450
 • studentskasluzbaef@ac.me
 • Prijem studenata svaki radni dan od 9-13 i od 16-18h.

Postdiplomske studije

 • +382 20 241-138

 • postdiplomaef@ac.me

Računovodstvo

Sonja Žarić - šef

 • +382 20 241-138
 • szaric@ac.me

IT Centar

Miodrag Zarubica - IT Administrator

 • +382 20 241-138
 • miodrag@ac.me

Biblioteka

 • +382 20 241-138
 • bibliotekaef@ac.me

Žiro račun: 510-131-35 CKB
PIB: 02016702
PDV: 30/31-03591-6
Adresa: Jovana Tomaševića 37, 81000 Podgorica